fbpx
Mamhoudbild1 Mahmoud Masriyey

Tandhygienist Mahmoud Masriyey

Mahmoud utbildades till tandhygienist på Högskolan Kristianstad. Strax efter legitimationen arbetade Mahmoud på Folktandvården där han har följt upp sina patienter under en längre period och lyckats uppnå mycket goda behandlingsresultat när det kommer till tandlossningssjukdomar. Vår tandhygienist har ett stort intresse av att behandla och förebygga tandlossning samt kariessjukdomar.

Tandhygienisten Mahmoud har läst flertalet odontologiska kurser samt
håller sig ständigt uppdaterad genom att skriva om odontologi för
allmänheten.

Vår tandhygienist Mahmoud har föreläst om den orala hälsan samt samband mellan allmänna sjukdomar och orala sjukdomar för gymnasieelever på vård- och omsorgsprogram.

Mahmoud arbetar för att främja munhälsa i alla åldersgrupper. Han undersöker patienter, arbetar med tobaksavvänjning samt utför behandlande åtgärder.

Mahmoud bygger upp ett
relationsmässigt förtroende för sina patienter genom ödmjukhet och
respekt för tandvårdsrädsla. Hos oss på Luxadent följer Mahmoud upp sina patienter regelbundet. Patienter som lider av tandlossningssjukdomar får alltid regelbundna kontroller samt rikligt med information och instruktioner för att kunna uppnå goda behandlingsresultat. Ett samspel mellan tandhygienisten och patienten är nyckeln till en god munhälsa. Mahmoud har alltid sina patienter i fokus vilket gör att patienterna alltid kan känna sig trygga.